Privacy

Via de website www.fitpeaks.nl (hierna: de “Website”) verzamelt FitPeaks persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke informatie FitPeaks over de bezoekers van de Website verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt. FitPeaks verwerkt de persoonsgegevens voor eigen relatiebeheer en validatiedoeleinden en voor relatiebeheer en validatiedoeleinden van derden. Dat doen ze op grond van haar eigen gerechtvaardigd belang of dat van de derde partij, beide om in contact te kunnen blijven voor de doeleinden met haar klanten en prospects.

1. Wie is FitPeaks?

FitPeaks is een initiatief van FitPeaks BV en Loyalty Engineers en houdt zich bezig met het creëren en vermarkten van diverse marketing-, cashback- en loyalty platformen.

FitPeaks is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de website informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

2. Contact

Als je contact opneemt met de klantenservice van FitPeaks, omdat je vragen of klachten hebt over de website, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. FitPeaks kan jou vragen om meer informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten.

3. Bestellingen

Via de website kun je bepaalde producten en/of diensten bestellen. De gegevens die je in het kader van de bestelling via de website verstrekt, worden primair gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden, met uitzondering van het bepaalde onder paragrafen 4 en 5, alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en niet voor andere doeleinden.

Om de bestelling te kunnen uitvoeren, is het soms vereist dat de opgegeven informatie aan derde partijen wordt gezonden.

4. Advertenties

Het e-mailadres dat je tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, wordt door FitPeaks opgeslagen en kan worden gebruikt om volgende campagnes van FitPeaks onder jouw aandacht te brengen.

Van belang is dat jouw e-mailadres niet onversleuteld wordt verstrekt (bijvoorbeeld aan Facebook). Jouw e-mailadres wordt eerst binnen de omgeving van FitPeaks gecodeerd (“gehasht”). Vervolgens worden de gehashte gegevens naar de derden (zoals Facebook) verzonden. De geüploade gegevens worden vervolgens vergeleken met de gehashte gegevens die Facebook bezit. Indien er een match plaatsvindt, betekent dit dat het e-mailadres dat via de website is verstrekt aan een Facebook account is gekoppeld. FitPeaks kan deze personen vervolgens op Facebook een advertentie van De FitPeaks acties tonen. Indien er geen match plaatsvindt, gebeurt er vervolgens niets.

5. Nieuwsbrieven

Het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de website, kan door FitPeaks worden gebruikt om jou de nieuwsbrief omtrent deze actie en toekomstige acties toe te zenden. Indien je op een gegeven moment geen nieuwsbrieven of bepaalde onderwerpen meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van de af- en aanmeldmogelijkheid die in je account terug te vinden zijn onder "je gegevens".

6. Cookies

Via de website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op de website te raadplegen is. Indien er informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren. Deze informatie wordt niet aan andere bestanden of gebruikersprofielen gekoppeld.

7. Statistisch onderzoek

FitPeaks streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de website. Hiervoor is het noodzakelijk dat FitPeaks continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in de website en applicaties kan aanbrengen.

FitPeaks kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

8. Bewaren van informatie

FitPeaks zal informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen.

9. Bescherming van jouw informatie

FitPeaks hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. FitPeaks heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Toegang tot en aanpassing van jouw informatie

Als je wilt weten welke informatie FitPeaks over jou verzamelt, kun je FitPeaks vragen om een overzicht te sturen van deze informatie. Dit verzoek kan ingediend worden via het contactformulier van FitPeaks.

FitPeaks zal binnen vier (4) weken op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het door jou opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. FitPeaks zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien FitPeaks besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal FitPeaks aangeven waarom zij dat niet zal doen.

11. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via de applicatie.

12. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen middels het contactformulier.